Chào mừng các thành viên mới của Việt Nam!

Discussion in 'Specific Languages' started by Big_Dog, Jan 1, 2015.

 1. Big_Dog

  Big_Dog Administrator Staff Member

  Joined:
  Jan 11, 2014
  Messages:
  1,039
  Native Language:
  English
  Advanced Languages:
  Spanish
  Intermediate Languages:
  French, Japanese, Mandarin, Russian, Swahili, Thai
  Basic Languages:
  Korean
  Tôi hy vọng bạn thích diễn đàn này. Có niêm vui vẻ ở đây. (Tôi không thực sự nói tiếng Việt. Đây là từ Google Translate.)
 2. utunbu

  utunbu New Member

  Joined:
  Jan 21, 2015
  Messages:
  1
  Thanks.
  I alway want to learning many language.

  Nice!
  Big_Dog likes this.
 3. Big_Dog

  Big_Dog Administrator Staff Member

  Joined:
  Jan 11, 2014
  Messages:
  1,039
  Native Language:
  English
  Advanced Languages:
  Spanish
  Intermediate Languages:
  French, Japanese, Mandarin, Russian, Swahili, Thai
  Basic Languages:
  Korean
  You bet. Have fun here :)

Share This Page